Turn and learn

Turn and learn er et spill som skal motivere familier til å lære språk. Spillet består av kort med illustrasjoner og to ulike språk. Under en bestemt tid skal deltakerne samle tre kort som betyr det samme langs rekkene på spillbrettet. Når tiden er ute sjekker deltakerne om de har samlet riktige kort ved å snu dem. Lik farge og likt symbol viser at rekken er korrekt. Spilleren med flest riktige rekker vinner.