Evig Lyd

Evig Lyd

Evig lyd er en offentlig installasjon som informerer om mulige konsekvenser ved langvarig og høy musikk på ørene. Installasjonen gir publikum innblikk i hvordan øresus kan oppleves. Å fortelle budskapet med en opplevelse gir inntrykk hos brukeren slik at det stilles spørsmål til egne handlinger og gjør det enklere å huske informasjon. Evig Lyd er ment for åpne byrom med mye passasje, som for eksempel parker eller bytorg.