Diskré

IMG_9664

IMG_9749

IMG_9781

IMG_9772

Diskré er et prosjekt som handler om å gjøre det enklere for mødre å amme diskré i offentlig rom ved hjelp av design.

Tittel på prosjektet: “Tilrettelegging for ammende mødre i offentlig rom”.

Problemstilling: “Hvordan tilrettelegge for at mødre kan amme diskré og komfortabelt offentlig?”

Kvantitative og kvalitative undersøkelser viste at flere nybakte mødre var bekymret for misnøye blant andre personer hvis de ammet offentlig. En spørreundersøkelse viste derimot at kun 2 prosent ble brydd av offentlig amming, men de som var positive syntes det var fint for alle parter om ammingen kunne skje diskré. Det ble derfor viktig å finne en løsning som var lett tilgjengelig, komfortabel og som skjermet mor og barn fra omgivelsene.

Resultatet på prosjektet ble produktet Diskré som er en modulbasert skjerming som gir kvinner et lett tilgjengelig sted å amme komfortabelt offentlig. Mødre kan følge med på omgivelsene mens de ammer, og samtidig ha skjerming.

Diskré er lagt til rette for å plassere inn møbler etter behov. Noen kan for eksempel bruke en stol og et bord, mens andre kan bruke en benk og noen puffer. Produktet kan enkelt plasseres i offentlige rom som for eksempel på kjøpesentre, cafeer, sykehus eller flyplasser.